Posty

Pożary biurowców wywołane przez pożary kuchni

Obraz
W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o pożarach w budynkach biurowych, które mają swoje źródło w kuchniach pracowniczych. Te incydenty nie tylko stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników , ale również powodują ogromne straty materialne i zakłócają działalność firm. Warto przyjrzeć się przyczynom, skutkom oraz sposobom zapobiegania takim pożarom. Przyczyny pożarów w kuchniach biurowych Nieostrożne użytkowanie sprzętu kuchennego : Najczęstszą przyczyną pożarów są pozostawione bez nadzoru urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, czajniki czy ekspresy do kawy. Przegrzanie tych urządzeń lub ich uszkodzenie może prowadzić do zapalenia się pobliskich materiałów. Nieodpowiednie przechowywanie materiałów łatwopalnych : W kuchniach biurowych często przechowywane są substancje łatwopalne, takie jak oleje kuchenne, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą stanowić źródło pożaru. Niewłaściwa konserwacja urządzeń : Brak regularnej konse

Nowy Jork wprowadza nowe przepisy mające na celu zwalczanie pożarów rowerów elektrycznych

Obraz
Jak donosi kilka amerykańskich mediów, rowery elektryczne okazały się istotną przyczyną pożarów w Nowym Jorku. Niektórzy przywódcy miasta twierdzą jednak, że potrzebne są dodatkowe środki zapobiegawcze . Chociaż w wielu prywatnych budynkach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania hulajnóg elektrycznych i rowerów, nie dotyczy to mieszkańców licznych apartamentowców zarządzanych przez NYCHA. Miasto wprowadziło nową politykę bezpieczeństwa , jednak część radnych uważa, że ​​jest ona niewystarczająca. Niedawno kilka osób zostało rannych na Brooklynie, a wielu mieszkańców zostało uratowanych z apartamentowca na Bronxie – oba zdarzenia były spowodowane pożarami akumulatorów elektrycznych.  NYCHA, największy właściciel nieruchomości w mieście, wdrożyła nową politykę bezpieczeństwa. Najemcy mogą ładować tylko jedno urządzenie na raz, nie mogą używać przedłużaczy i muszą unikać ładowania rowerów w pobliżu drzwi lub obszarów wspólnyc h. Jednak niektórzy urzędnicy miejscy uważają, że potrzeba wi

Prewencyjna Ochrona Przeciwpożarowa w Fabrykach i Biurach

Obraz
Kiedy Ochrona Przeciwpożarowa Staje Się Krytyczna i Kto Za Nią Odpowiada? Ochrona przeciwpożarowa to kluczowe zadanie zarządzania. Pracodawcy, niezależnie od tego, czy są przedsiębiorcami czy dyrektorami zarządzającymi, są odpowiedzialni za ochronę przeciwpożarową w fabrykach i biurach, bez względu na to, czy firma działa we własnym budynku czy wynajmuje przestrzeń. Wymagają tego przepisy prawne. W najgorszym przypadku odpowiedzialność spoczywa na osobach zarządzających w firmie. Dane pokazują, jak ważna jest prewencyjna ochrona przeciwpożarowa : 43% firm staje się niewypłacalnych po pożarze. W trakcie przerwy w działalności klienci odchodzą, udziały w rynku maleją, a pracownicy muszą być zwalniani. Praktyczne Wymagania Ochrony Przeciwpożarowej Menedżerowie muszą sprostać wielu praktycznym wymaganiom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poniższe pytania pomogą ocenić, jak wygląda ochrona przeciwpożarowa w Twojej firmie: Czy podczas remontu przestrzegana jest koncepcja ochrony p

Komisja ds. łagodzenia skutków pożarów i zarządzania terenami dzikimi publikuje strategię

Obraz
Komisja ds. Łagodzenia Skutków Pożarów i Zarządzania nimi na Terenach Dzikich Komisja ds. łagodzenia skutków pożarów i zarządzania nimi na terenach dzikich administracji Bidena-Harrisa opublikowała raport przedstawiający strategię mającą na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie sprzętu przeciwpożarowego do 2030 roku. Zmiany klimatyczne powodują dłuższe i intensywniejsze sezony pożarów, dlatego zasoby powietrzne odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na pożary na terenach dzikich.  W raporcie ponownie przeanalizowano dotychczasowe podejścia do zamówień, mobilizacji, składu i ilości floty lotniczej, aby wyznaczyć nową trajektorię zarządzania lotnictwem na najbliższą dekadę i kolejne lata. Geneza i Cel Komisji Komisja ds. łagodzenia skutków pożarów i zarządzania nimi na terenach dzikich, utworzona na mocy dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze prezydenta Joe Bidena i ogłoszona w grudniu 2021 roku, ma za zadanie przedstawiać zalecenia mające na celu ulepszenie polityk federalnych związany

Oddzielenie ogniowe

Obraz
Budynki są zazwyczaj podzielone na kilka stref pożarowych. Te strefy są oddzielone od siebie sklasyfikowanymi ścianami, sufitami i drzwiami, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu na inne obszary. Dzięki temu zmniejsza się zagrożenie dla ludzi i mienia, a straż pożarna może skuteczniej walczyć z pożarem . Jednak często zdarza się, że IT potrzebuje dodatkowych przewodów, a rury wentylacyjne i instalacje elektryczne wymagają więcej miejsca, co powoduje, że ściany tworzące strefę pożarową stają się pełne otworów . Aby przywrócić ochronę przeciwpożarową, stosuje się tzw. bariery ogniowe. Przeznaczenie oddzieleń przeciwpożarowych Systemy grodzi są elementem konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, uszczelniając ściany, sufity i podłoża przed ogniem, dymem i gazami pożarowymi. Muszą one odpowiadać odporności ogniowej otaczających elementów budynku. Na przykład, jeśli ściana jest ognioodporna przez 90 minut, przegroda również musi spełniać ten wymóg (S90, gdzie S oznacza grodzie,

Wykrywanie pożaru w serwerowni

Obraz
Szybkie wykrycie pożaru w serwerowni jest kluczowe, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom. Im wcześniej pożar zostanie wykryty, tym szybciej można podjąć odpowiednie działania. W tym celu niezbędny jest system sygnalizacji pożaru, który składa się z połączonych w sieć czujników dymu i zasysania. Jeśli system sygnalizacji pożaru jest podłączony do lokalnej straży pożarnej, ta zostaje automatycznie powiadomiona. Do systemu sygnalizacji pożaru można również podłączyć inne systemy przeciwpożarowe , takie jak wewnętrzne alarmowanie, automatyczne zamykanie drzwi przeciwpożarowych oraz uruchamianie systemów gaśniczych. Gaszenie pożarów Po wykryciu pożaru można przystąpić do jego gaszenia. Istnieje kilka możliwych rozwiązań, a wybór najbardziej odpowiedniego zależy od wielkości pomieszczenia i celów ochrony. Gaśnice Gaśnice są przydatne tylko w przypadku bardzo małych pożarów lub pożarów w początkowej fazie. W serwerowniach najczęściej stosuje się gaśnice z dwutlenkiem węgla (CO₂), poniewa

Przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru

Obraz
Systemy sygnalizacji pożaru: funkcje, konserwacja i obowiązki Funkcje i cel systemów sygnalizacji pożaru Systemy sygnalizacji pożaru to kluczowy element prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, instalowany w budynkach w celu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach związanych z dymem, gazem lub pożarem. Mogą być one podłączone do lokalnej straży pożarnej, aby natychmiast zaalarmować odpowiednie służby. Składają się z różnych elementów, takich jak czujki pożarowe, przyciski ręczne, urządzenia sygnalizacyjne (lampy błyskowe i syreny), centrum informacyjne straży pożarnej oraz magazyn kluczy straży pożarnej i karty przejazdowe straży pożarnej. Po uruchomieniu, system może nie tylko zaalarmować straż pożarną, ale również podjąć wstępne działania przeciwpożarowe , jak otwarcie wylotów dymu czy zamknięcie zamknięć przeciwpożarowych, co zapewnia dłuższy czas wolny od dymu na drogach ewakuacyjnych. Obowiązek przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru Zgodnie z przepisami prawa budowlan